Close

Ürün ve Kaynak Yönetimi


 

ÜRÜN VE KAYNAK YÖNETİMİ
(MERKEZİ SATINALMA)

Pazar yapısındaki değişimler yoğun bir rekabeti beraberinde getirmekle birlikte aynı zamanda bazı ürün/ürün gruplarının kişiselleşmesine neden olmaktadır.

Tüketici ihtiyaçlarını öncesinde sorgulayıp, mevcut ihtiyaçları maksimum servis seviyesinde karşılayabilmek amaçlı yapılan Ürün Yönetimi çalışmaları, bu ihtiyaçları karşılamak için yakalanan en iyi fırsatları değerlendirmeyi de sürece dahil etmeyi gerektirir.

Pazarlama aktiviteleri ile ürüne ait bilinilirliği artıran aktivasyon çalışmaları sayesinde mevcut ve potansiyel beklentilerin de açığa çıkmasını sağlamaktadır.

Müşteri ihtiyacını doğru ölçümleyen, müşteriler için araştırmalar yapan, ürün yol haritasını çizebilen ve ürünün yaşam eğrisini yönlendiren kaynak çalışmaları ile maksimum faydayı kaçınılmaz hale getirmektedir.

Ürün stratejisi, ürün planlama ve ürün geliştirme kavramlarının satınalma sürecine senkronizasyonunu en iyi şekilde yönetmektedir.

Merkezi Satınalma ya da Kaynak Yönetiminin Ana Ürün Sağlayıcıları ile direkt temas halinde olması, tüm kategorilerde talep edilen ürünlerin pazardaki en iyi markalarla çalışılmasını dolayısıyla maksimum kalite taahhüdünü beraberinde getiriyor.


Depolama Hizmeti

Var olan ürün segmentinde depolamanın kategori bazlı yapılması, farklı kategorilerde yer alan ürünlerin ayrımını da daha kolay hale getiriyor. Dolayısıyla stok takibinin de çok daha hızlı yapılabilmesini sağlıyor.

İkram malzemeleri kategorisinde yer alan ürünlerin son kullanma tarihi detayının müşteri bazlı hassasiyetini de göz önünde bulundurarak, ürün takibini kabulden sevkiyata hatta kullanım sonrasına kadar uzanan süreçte takip ediyoruz.

Tüm bu hizmet döngüsünde her çalışanıyla aktif rol oynayan AKTÜEL OFİS, hizmet verdiği platformda katma değer yaratmaya devam ediyor.